PATRIOTSKI BLOK BOSS - SDU BIH
  KISELJAK  
 Biračko mjesto   115A013
 Naziv biračkog mjesta   BRESTOVSKO 1
 Lokacija   DRUŠTVENI DOM BRESTOVSKO
 Ukupan broj glasova za  stranku   14

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HODŽURDA
EDINA
5
7
50,00 %
  2.
HADŽIĆ
DŽEVAD
3
2
14,29 %
  3.
BEGANOVIĆ
FATIMA
11
1
7,14 %
  4.
BRAJIĆ
SENADA
2
1
7,14 %
  5.
TOPALBEGOVIĆ
DENIS
10
1
7,14 %
  6.
HARAČIĆ
NAMIR
1
1
7,14 %
  7.
JOZIĆ
MARIJAN
9
1
7,14 %
  8.
OPARDIJA
INDIRA
8
1
7,14 %
  9.
ŠUVALIĆ
ŠERIF
7
1
7,14 %
  10.
√źULABIĆ
ADNAN
6
1
7,14 %
  11.
HRVAČIĆ
ADIS
4
1
7,14 %