STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  KISELJAK  
 Biračko mjesto   115A013
 Naziv biračkog mjesta   BRESTOVSKO 1
 Lokacija   DRUŠTVENI DOM BRESTOVSKO
 Ukupan broj glasova za  stranku   79

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BEJTIĆ
AIDA
8
37
46,84 %
  2.
KARIĆ
MUNIR
1
26
32,91 %
  3.
MEKIĆ
AZEM
7
16
20,25 %
  4.
DURIĆ
DŽEMIL
6
16
20,25 %
  5.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
4
5,06 %
  6.
ŠAHMAN
EMIR
16
4
5,06 %
  7.
TRAKO
MURIS
9
4
5,06 %
  8.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
3
3,80 %
  9.
GANIĆ
EMIR
27
2
2,53 %
  10.
OMERAGIĆ
RAMO
22
1
1,27 %
  11.
ŽILIĆ
AJŠA
11
1
1,27 %
  12.
KARALIĆ
ADNANA
5
1
1,27 %
  13.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
1
1,27 %
  14.
GRIZIĆ
SUVAD
4
1
1,27 %
  15.
ŽULJKO
RASIM
3
1
1,27 %
  16.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
1
1,27 %
  17.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
0
0 %
  18.
JUSIĆ
MUHAMED
12
0
0 %
  19.
IMOČANIN
SANELA
26
0
0 %
  20.
SALKIĆ
ALEN
30
0
0 %
  21.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
0
0 %
  22.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
0
0 %
  23.
KIČIN
NEDŽAD
10
0
0 %
  24.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
0
0 %
  25.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
0
0 %
  26.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
0
0 %
  27.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
0
0 %
  28.
GORAN
HAMED
33
0
0 %
  29.
BUKVIĆ
KEMAL
18
0
0 %
  30.
ROBOVIĆ
AIDA
14
0
0 %
  31.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
0
0 %
  32.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
0
0 %
  33.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
0
0 %