NARODNA BOŠNJAČKA STRANKA
  KISELJAK  
 Biračko mjesto   115A012
 Naziv biračkog mjesta   GROMILJAK 2
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA GROMILJAK
 Ukupan broj glasova za  stranku   3

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
KURIĆ
REDŽO
3
1
33,33 %
  2.
SMAJIĆ
HUSMIR
7
0
0 %
  3.
HUJDUR
AMIR
6
0
0 %
  4.
GVOZDEN
ELMA
5
0
0 %
  5.
LJUBUNČIĆ
BAJRO
4
0
0 %
  6.
TOPČIĆ
EDIN
9
0
0 %
  7.
BRKIĆ
EDINA
2
0
0 %
  8.
HERCEG
SEJAD
1
0
0 %
  9.
KAHRIĆ
MELISA
8
0
0 %