NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
  KISELJAK  
 Biračko mjesto   115A010
 Naziv biračkog mjesta   BORINA
 Lokacija   PRIVATNA KUĆA /KONAK/ - BORINA
 Ukupan broj glasova za  stranku   5

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
ZAHIROVIĆ
RASIM
31
1
20,00 %
  2.
HOTIĆ
NEZIR
1
1
20,00 %
  3.
DERVIŠEVIĆ
ZIJAD
30
1
20,00 %
  4.
MAKSUMIĆ
MIRSADA
25
1
20,00 %
  5.
MARKOVIĆ
MARIJA
11
1
20,00 %
  6.
SKROBO
RUSMIR
6
1
20,00 %
  7.
HUSEINBAŠIĆ
RIFAT
28
1
20,00 %
  8.
KARGIĆ
NERMINA
27
1
20,00 %
  9.
MILUŠIĆ
ZORAN
26
0
0 %
  10.
ŠAPINA
DANE
3
0
0 %
  11.
JAKOVLJEVIĆ
NOVO
19
0
0 %
  12.
LISICA
NEVENKA
8
0
0 %
  13.
ŽDRALOVIĆ
ILIJAZ
13
0
0 %
  14.
ZAHIROVIĆ
EDINA
2
0
0 %
  15.
MEDIĆ
BORIS
7
0
0 %
  16.
SPAHIĆ
MIRNES
12
0
0 %
  17.
IVKOVIĆ
ADMIR
18
0
0 %
  18.
ARSENIJEVIĆ
STANISLAV
24
0
0 %
  19.
MARKOVIĆ
TOMISLAVA
29
0
0 %
  20.
ŠAKIĆ
SELMA
17
0
0 %
  21.
BOJIĆ
ZDRAVKO
23
0
0 %
  22.
BRKIĆ
NIKO
16
0
0 %
  23.
BEHLO
SABAHUDIN
10
0
0 %
  24.
JAKEŠEVIĆ
DRAGO
5
0
0 %
  25.
MISILO
DANIJELA
22
0
0 %
  26.
KOLENDA
KRUNOSLAV
15
0
0 %
  27.
BRAJKOVIĆ
ŽIVANA
4
0
0 %
  28.
MURATSPAHIĆ
MIHRET
21
0
0 %
  29.
VUKOJA
PAVO
33
0
0 %
  30.
HRNČIĆ
JAHIJA
9
0
0 %
  31.
SMOLJAN
RANKA
14
0
0 %
  32.
ADŽEM
EMINA
32
0
0 %
  33.
MEKIĆ
DENISA
20
0
0 %