PATRIOTSKI BLOK BOSS - SDU BIH
  KISELJAK  
 Biračko mjesto   115A004
 Naziv biračkog mjesta   BRNJACI
 Lokacija   DRUŠTVENI DOM BRNJACI
 Ukupan broj glasova za  stranku   0

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BEGANOVIĆ
FATIMA
11
0
0 %
  2.
BRAJIĆ
SENADA
2
0
0 %
  3.
TOPALBEGOVIĆ
DENIS
10
0
0 %
  4.
HARAČIĆ
NAMIR
1
0
0 %
  5.
JOZIĆ
MARIJAN
9
0
0 %
  6.
OPARDIJA
INDIRA
8
0
0 %
  7.
ŠUVALIĆ
ŠERIF
7
0
0 %
  8.
√źULABIĆ
ADNAN
6
0
0 %
  9.
HODŽURDA
EDINA
5
0
0 %
  10.
HRVAČIĆ
ADIS
4
0
0 %
  11.
HADŽIĆ
DŽEVAD
3
0
0 %