NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
  FOJNICA  
 Biračko mjesto   114A008
 Naziv biračkog mjesta   ŠĆITOVO
 Lokacija   KUĆA PECIREP JOZE - ŠČITOVO
 Ukupan broj glasova za  stranku   9

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
MILUŠIĆ
ZORAN
26
4
44,44 %
  2.
HOTIĆ
NEZIR
1
3
33,33 %
  3.
MEDIĆ
BORIS
7
3
33,33 %
  4.
HUSEINBAŠIĆ
RIFAT
28
3
33,33 %
  5.
BRAJKOVIĆ
ŽIVANA
4
3
33,33 %
  6.
ŠAPINA
DANE
3
2
22,22 %
  7.
JAKOVLJEVIĆ
NOVO
19
2
22,22 %
  8.
ZAHIROVIĆ
RASIM
31
2
22,22 %
  9.
LISICA
NEVENKA
8
2
22,22 %
  10.
ŽDRALOVIĆ
ILIJAZ
13
2
22,22 %
  11.
ZAHIROVIĆ
EDINA
2
2
22,22 %
  12.
DERVIŠEVIĆ
ZIJAD
30
2
22,22 %
  13.
MAKSUMIĆ
MIRSADA
25
2
22,22 %
  14.
SPAHIĆ
MIRNES
12
2
22,22 %
  15.
IVKOVIĆ
ADMIR
18
2
22,22 %
  16.
ARSENIJEVIĆ
STANISLAV
24
2
22,22 %
  17.
MARKOVIĆ
MARIJA
11
2
22,22 %
  18.
SKROBO
RUSMIR
6
2
22,22 %
  19.
MARKOVIĆ
TOMISLAVA
29
2
22,22 %
  20.
ŠAKIĆ
SELMA
17
2
22,22 %
  21.
BOJIĆ
ZDRAVKO
23
2
22,22 %
  22.
BRKIĆ
NIKO
16
2
22,22 %
  23.
BEHLO
SABAHUDIN
10
2
22,22 %
  24.
JAKEŠEVIĆ
DRAGO
5
2
22,22 %
  25.
MISILO
DANIJELA
22
2
22,22 %
  26.
KOLENDA
KRUNOSLAV
15
2
22,22 %
  27.
KARGIĆ
NERMINA
27
2
22,22 %
  28.
MURATSPAHIĆ
MIHRET
21
2
22,22 %
  29.
VUKOJA
PAVO
33
2
22,22 %
  30.
HRNČIĆ
JAHIJA
9
2
22,22 %
  31.
SMOLJAN
RANKA
14
2
22,22 %
  32.
ADŽEM
EMINA
32
2
22,22 %
  33.
MEKIĆ
DENISA
20
2
22,22 %