SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  FOJNICA  
 Biračko mjesto   114A008
 Naziv biračkog mjesta   ŠĆITOVO
 Lokacija   KUĆA PECIREP JOZE - ŠČITOVO
 Ukupan broj glasova za  stranku   47

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
GANIĆ
IZET
19
19
40,43 %
  2.
MEKIĆ
ASIM
16
16
34,04 %
  3.
MUJIĆ
MIRSAD
7
16
34,04 %
  4.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
15
31,91 %
  5.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
13
27,66 %
  6.
SELMAN
SALKO
1
12
25,53 %
  7.
CRNICA
HALIMA
8
12
25,53 %
  8.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
11
23,40 %
  9.
AJANOVIĆ
BESIM
31
10
21,28 %
  10.
MEŠA
RAMIZ
15
10
21,28 %
  11.
POPARIĆ
REFIK
6
10
21,28 %
  12.
HASIĆ
AIDA
14
10
21,28 %
  13.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
10
21,28 %
  14.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
10
21,28 %
  15.
ČABER
ZIJAD
22
10
21,28 %
  16.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
10
21,28 %
  17.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
10
21,28 %
  18.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
10
21,28 %
  19.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
10
21,28 %
  20.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
10
21,28 %
  21.
SKROBO
AMELA
11
10
21,28 %
  22.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
10
21,28 %
  23.
SKROBO
NIZADA
26
10
21,28 %
  24.
HOZAN
EDIN
10
10
21,28 %
  25.
VERUNICA
SADIK
18
10
21,28 %
  26.
MRKONJA
SIFET
25
10
21,28 %
  27.
GRANIĆ
TAHIR
3
10
21,28 %
  28.
PURIVATRA
SAUDIN
9
10
21,28 %
  29.
BRKIĆ
ARIF
33
10
21,28 %
  30.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
10
21,28 %
  31.
MASLIĆ
FATIMA
2
10
21,28 %
  32.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
10
21,28 %
  33.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
10
21,28 %