SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  BUSOVAČA  
 Biračko mjesto   113A003
 Naziv biračkog mjesta   SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA 2
 Lokacija   SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA
 Ukupan broj glasova za  stranku   74

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
MEKIĆ
ASIM
16
39
52,70 %
  2.
SELMAN
SALKO
1
18
24,32 %
  3.
BRKIĆ
ARIF
33
12
16,22 %
  4.
MEŠA
RAMIZ
15
5
6,76 %
  5.
ČABER
ZIJAD
22
5
6,76 %
  6.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
5
6,76 %
  7.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
4
5,41 %
  8.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
4
5,41 %
  9.
GRANIĆ
TAHIR
3
4
5,41 %
  10.
MASLIĆ
FATIMA
2
4
5,41 %
  11.
AJANOVIĆ
BESIM
31
3
4,05 %
  12.
MUJIĆ
MIRSAD
7
3
4,05 %
  13.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
3
4,05 %
  14.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
2
2,70 %
  15.
POPARIĆ
REFIK
6
2
2,70 %
  16.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
2
2,70 %
  17.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
2
2,70 %
  18.
MRKONJA
SIFET
25
2
2,70 %
  19.
CRNICA
HALIMA
8
2
2,70 %
  20.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
2
2,70 %
  21.
HASIĆ
AIDA
14
1
1,35 %
  22.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
1
1,35 %
  23.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
1
1,35 %
  24.
SKROBO
AMELA
11
1
1,35 %
  25.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
1
1,35 %
  26.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
1
1,35 %
  27.
GANIĆ
IZET
19
1
1,35 %
  28.
SKROBO
NIZADA
26
1
1,35 %
  29.
HOZAN
EDIN
10
1
1,35 %
  30.
VERUNICA
SADIK
18
1
1,35 %
  31.
PURIVATRA
SAUDIN
9
1
1,35 %
  32.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
1
1,35 %
  33.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
1
1,35 %