STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  VITEZ  
 Biračko mjesto   112A021
 Naziv biračkog mjesta   ZABILJE
 Lokacija   DRUŠTVENI DOM-ZABILJE
 Ukupan broj glasova za  stranku   65

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SALKIĆ
ALEN
30
48
73,85 %
  2.
TRAKO
MURIS
9
14
21,54 %
  3.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
8
12,31 %
  4.
KARIĆ
MUNIR
1
5
7,69 %
  5.
ŽULJKO
RASIM
3
4
6,15 %
  6.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
2
3,08 %
  7.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
2
3,08 %
  8.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
2
3,08 %
  9.
GANIĆ
EMIR
27
1
1,54 %
  10.
OMERAGIĆ
RAMO
22
0
0 %
  11.
MEKIĆ
AZEM
7
0
0 %
  12.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
0
0 %
  13.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
0
0 %
  14.
JUSIĆ
MUHAMED
12
0
0 %
  15.
IMOČANIN
SANELA
26
0
0 %
  16.
ŠAHMAN
EMIR
16
0
0 %
  17.
DURIĆ
DŽEMIL
6
0
0 %
  18.
ŽILIĆ
AJŠA
11
0
0 %
  19.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
0
0 %
  20.
KARALIĆ
ADNANA
5
0
0 %
  21.
KIČIN
NEDŽAD
10
0
0 %
  22.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
0
0 %
  23.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
0
0 %
  24.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
0
0 %
  25.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
0
0 %
  26.
GRIZIĆ
SUVAD
4
0
0 %
  27.
GORAN
HAMED
33
0
0 %
  28.
BUKVIĆ
KEMAL
18
0
0 %
  29.
ROBOVIĆ
AIDA
14
0
0 %
  30.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
0
0 %
  31.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
0
0 %
  32.
BEJTIĆ
AIDA
8
0
0 %
  33.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
0
0 %