BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  VITEZ  
 Biračko mjesto   112A013
 Naziv biračkog mjesta   KRUŠČICA 2
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA - KRUŠČICA II
 Ukupan broj glasova za  stranku   48

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BAJRIĆ
OSMO
1
3
6,25 %
  2.
BEKTAŠ
MURIS
13
2
4,17 %
  3.
PERENDA
VAHIDIN
30
2
4,17 %
  4.
MUSIĆ
NIJAZ
24
1
2,08 %
  5.
SEFEROVIĆ
JAHIJA
3
1
2,08 %
  6.
DELIĆ
FAHRUDIN
15
1
2,08 %
  7.
BAJRIĆ
AMELA
29
1
2,08 %
  8.
ČURIĆ
VAHID
28
1
2,08 %
  9.
MUSTAFICA
MUSTAFA
27
1
2,08 %
  10.
HADŽIABDIĆ
BRANISLAVA
26
1
2,08 %
  11.
SILAJDŽIĆ
ERMIN
19
1
2,08 %
  12.
SKOPLJAK
ADELA
17
0
0 %
  13.
ELKAZ
HAJRUDIN
9
0
0 %
  14.
MURATOVIĆ
ZIJAD
16
0
0 %
  15.
KEMEZ
SENADA
23
0
0 %
  16.
HADŽIAVDIĆ
AMINA
2
0
0 %
  17.
HIDIĆ
SAFET
22
0
0 %
  18.
SELMAN
ZAHIDA
14
0
0 %
  19.
ISAK
RAMIZA
8
0
0 %
  20.
MEHANOVIĆ
HASAN
7
0
0 %
  21.
ČOSIĆ
OMER
21
0
0 %
  22.
IMAMOVIĆ
MUHAMED
12
0
0 %
  23.
JAŠAREVIĆ
NESVAD
6
0
0 %
  24.
JUSIĆ
EDITA
20
0
0 %
  25.
TULIĆ
SELMA
11
0
0 %
  26.
MUMINOVIĆ
ALMINA
5
0
0 %
  27.
MUKAČA
EKREM
25
0
0 %
  28.
BULJINA
SAMID
10
0
0 %
  29.
TOLJA
KASIM
4
0
0 %
  30.
TRAPO
ALMIR
18
0
0 %