NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
  VITEZ  
 Biračko mjesto   112A009
 Naziv biračkog mjesta   DUBRAVICA
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVICA
 Ukupan broj glasova za  stranku   22

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SPAHIĆ
MIRNES
12
14
63,64 %
  2.
KARGIĆ
NERMINA
27
10
45,45 %
  3.
ŠAPINA
DANE
3
2
9,09 %
  4.
ZAHIROVIĆ
RASIM
31
2
9,09 %
  5.
LISICA
NEVENKA
8
2
9,09 %
  6.
IVKOVIĆ
ADMIR
18
2
9,09 %
  7.
MARKOVIĆ
MARIJA
11
2
9,09 %
  8.
MARKOVIĆ
TOMISLAVA
29
2
9,09 %
  9.
BRKIĆ
NIKO
16
2
9,09 %
  10.
MILUŠIĆ
ZORAN
26
1
4,55 %
  11.
JAKOVLJEVIĆ
NOVO
19
1
4,55 %
  12.
ŽDRALOVIĆ
ILIJAZ
13
1
4,55 %
  13.
ZAHIROVIĆ
EDINA
2
1
4,55 %
  14.
HOTIĆ
NEZIR
1
1
4,55 %
  15.
MEDIĆ
BORIS
7
1
4,55 %
  16.
DERVIŠEVIĆ
ZIJAD
30
1
4,55 %
  17.
MAKSUMIĆ
MIRSADA
25
1
4,55 %
  18.
ARSENIJEVIĆ
STANISLAV
24
1
4,55 %
  19.
SKROBO
RUSMIR
6
1
4,55 %
  20.
ŠAKIĆ
SELMA
17
1
4,55 %
  21.
BOJIĆ
ZDRAVKO
23
1
4,55 %
  22.
JAKEŠEVIĆ
DRAGO
5
1
4,55 %
  23.
MISILO
DANIJELA
22
1
4,55 %
  24.
KOLENDA
KRUNOSLAV
15
1
4,55 %
  25.
BRAJKOVIĆ
ŽIVANA
4
1
4,55 %
  26.
VUKOJA
PAVO
33
1
4,55 %
  27.
SMOLJAN
RANKA
14
1
4,55 %
  28.
ADŽEM
EMINA
32
1
4,55 %
  29.
MEKIĆ
DENISA
20
1
4,55 %
  30.
HUSEINBAŠIĆ
RIFAT
28
0
0 %
  31.
BEHLO
SABAHUDIN
10
0
0 %
  32.
MURATSPAHIĆ
MIHRET
21
0
0 %
  33.
HRNČIĆ
JAHIJA
9
0
0 %