SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  VITEZ  
 Biračko mjesto   112A009
 Naziv biračkog mjesta   DUBRAVICA
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA DUBRAVICA
 Ukupan broj glasova za  stranku   116

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
69
59,48 %
  2.
SELMAN
SALKO
1
44
37,93 %
  3.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
30
25,86 %
  4.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
6
5,17 %
  5.
MEKIĆ
ASIM
16
4
3,45 %
  6.
GRANIĆ
TAHIR
3
4
3,45 %
  7.
MEŠA
RAMIZ
15
3
2,59 %
  8.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
3
2,59 %
  9.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
2
1,72 %
  10.
GANIĆ
IZET
19
2
1,72 %
  11.
SKROBO
NIZADA
26
2
1,72 %
  12.
BRKIĆ
ARIF
33
2
1,72 %
  13.
AJANOVIĆ
BESIM
31
1
0,86 %
  14.
MUJIĆ
MIRSAD
7
1
0,86 %
  15.
POPARIĆ
REFIK
6
1
0,86 %
  16.
ČABER
ZIJAD
22
1
0,86 %
  17.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
1
0,86 %
  18.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
1
0,86 %
  19.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
1
0,86 %
  20.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
1
0,86 %
  21.
HOZAN
EDIN
10
1
0,86 %
  22.
MRKONJA
SIFET
25
1
0,86 %
  23.
CRNICA
HALIMA
8
1
0,86 %
  24.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
1
0,86 %
  25.
HASIĆ
AIDA
14
0
0 %
  26.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
0
0 %
  27.
SKROBO
AMELA
11
0
0 %
  28.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
0
0 %
  29.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
0
0 %
  30.
VERUNICA
SADIK
18
0
0 %
  31.
PURIVATRA
SAUDIN
9
0
0 %
  32.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
0
0 %
  33.
MASLIĆ
FATIMA
2
0
0 %