SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  VITEZ  
 Biračko mjesto   112A008
 Naziv biračkog mjesta   PREOČICA
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA PREOČICA
 Ukupan broj glasova za  stranku   251

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
205
81,67 %
  2.
SELMAN
SALKO
1
102
40,64 %
  3.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
76
30,28 %
  4.
POPARIĆ
REFIK
6
46
18,33 %
  5.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
37
14,74 %
  6.
GANIĆ
IZET
19
37
14,74 %
  7.
MUJIĆ
MIRSAD
7
36
14,34 %
  8.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
36
14,34 %
  9.
GRANIĆ
TAHIR
3
36
14,34 %
  10.
MEKIĆ
ASIM
16
35
13,94 %
  11.
HASIĆ
AIDA
14
35
13,94 %
  12.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
35
13,94 %
  13.
ČABER
ZIJAD
22
35
13,94 %
  14.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
35
13,94 %
  15.
BRKIĆ
ARIF
33
35
13,94 %
  16.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
35
13,94 %
  17.
MASLIĆ
FATIMA
2
35
13,94 %
  18.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
35
13,94 %
  19.
AJANOVIĆ
BESIM
31
34
13,55 %
  20.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
34
13,55 %
  21.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
34
13,55 %
  22.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
34
13,55 %
  23.
HOZAN
EDIN
10
34
13,55 %
  24.
MRKONJA
SIFET
25
34
13,55 %
  25.
CRNICA
HALIMA
8
34
13,55 %
  26.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
33
13,15 %
  27.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
33
13,15 %
  28.
PURIVATRA
SAUDIN
9
33
13,15 %
  29.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
33
13,15 %
  30.
MEŠA
RAMIZ
15
32
12,75 %
  31.
SKROBO
AMELA
11
32
12,75 %
  32.
SKROBO
NIZADA
26
32
12,75 %
  33.
VERUNICA
SADIK
18
32
12,75 %