SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  NOVI TRAVNIK  
 Biračko mjesto   111A016
 Naziv biračkog mjesta   PEČUJ
 Lokacija   PRIVATNA KUĆA
 Ukupan broj glasova za  stranku   115

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
60
52,17 %
  2.
SKROBO
NIZADA
26
26
22,61 %
  3.
SELMAN
SALKO
1
21
18,26 %
  4.
POPARIĆ
REFIK
6
6
5,22 %
  5.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
2
1,74 %
  6.
MEKIĆ
ASIM
16
1
0,87 %
  7.
MEŠA
RAMIZ
15
1
0,87 %
  8.
ČABER
ZIJAD
22
1
0,87 %
  9.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
1
0,87 %
  10.
SKROBO
AMELA
11
1
0,87 %
  11.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
1
0,87 %
  12.
MRKONJA
SIFET
25
1
0,87 %
  13.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
1
0,87 %
  14.
AJANOVIĆ
BESIM
31
0
0 %
  15.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
0
0 %
  16.
MUJIĆ
MIRSAD
7
0
0 %
  17.
HASIĆ
AIDA
14
0
0 %
  18.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
0
0 %
  19.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
0
0 %
  20.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
0
0 %
  21.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
0
0 %
  22.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
0
0 %
  23.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
0
0 %
  24.
GANIĆ
IZET
19
0
0 %
  25.
HOZAN
EDIN
10
0
0 %
  26.
VERUNICA
SADIK
18
0
0 %
  27.
GRANIĆ
TAHIR
3
0
0 %
  28.
PURIVATRA
SAUDIN
9
0
0 %
  29.
BRKIĆ
ARIF
33
0
0 %
  30.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
0
0 %
  31.
CRNICA
HALIMA
8
0
0 %
  32.
MASLIĆ
FATIMA
2
0
0 %
  33.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
0
0 %