SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  NOVI TRAVNIK  
 Biračko mjesto   111A011
 Naziv biračkog mjesta   VODOVOD 1
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA - VODOVOD
 Ukupan broj glasova za  stranku   38

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
30
78,95 %
  2.
SKROBO
NIZADA
26
19
50,00 %
  3.
SELMAN
SALKO
1
17
44,74 %
  4.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
12
31,58 %
  5.
POPARIĆ
REFIK
6
11
28,95 %
  6.
HASIĆ
AIDA
14
11
28,95 %
  7.
GANIĆ
IZET
19
11
28,95 %
  8.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
11
28,95 %
  9.
MEKIĆ
ASIM
16
10
26,32 %
  10.
AJANOVIĆ
BESIM
31
10
26,32 %
  11.
MEŠA
RAMIZ
15
10
26,32 %
  12.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
10
26,32 %
  13.
MUJIĆ
MIRSAD
7
10
26,32 %
  14.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
10
26,32 %
  15.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
10
26,32 %
  16.
ČABER
ZIJAD
22
10
26,32 %
  17.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
10
26,32 %
  18.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
10
26,32 %
  19.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
10
26,32 %
  20.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
10
26,32 %
  21.
SKROBO
AMELA
11
10
26,32 %
  22.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
10
26,32 %
  23.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
10
26,32 %
  24.
HOZAN
EDIN
10
10
26,32 %
  25.
VERUNICA
SADIK
18
10
26,32 %
  26.
MRKONJA
SIFET
25
10
26,32 %
  27.
GRANIĆ
TAHIR
3
10
26,32 %
  28.
PURIVATRA
SAUDIN
9
10
26,32 %
  29.
BRKIĆ
ARIF
33
10
26,32 %
  30.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
10
26,32 %
  31.
CRNICA
HALIMA
8
10
26,32 %
  32.
MASLIĆ
FATIMA
2
10
26,32 %
  33.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
10
26,32 %