NARODNA BOŠNJAČKA STRANKA
  NOVI TRAVNIK  
 Biračko mjesto   111A009
 Naziv biračkog mjesta   NOVI TRAVNIK 5
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA NOVI TRAVNIK
 Ukupan broj glasova za  stranku   3

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
KARAGA
SEMIR
20
1
33,33 %
  2.
FEJZIĆ
FIKRET
2
1
33,33 %
  3.
AGIĆ - ŽUNA
ASIMA
5
0
0 %
  4.
ZAHIROVIĆ
HAJRUDIN
4
0
0 %
  5.
ČAJDIN
SALIH
21
0
0 %
  6.
TERZIĆ
EDHEM
3
0
0 %
  7.
PRASKO
ENISA
19
0
0 %
  8.
ŽUNA
ERGIN
18
0
0 %
  9.
PAMIĆ
ISMET
17
0
0 %
  10.
ĆURIĆ
MEHRIÐANA
16
0
0 %
  11.
RIZVIĆ
SEJAD
15
0
0 %
  12.
BATIĆ
FERID
14
0
0 %
  13.
PRASKO
DENISA
13
0
0 %
  14.
MLIVO
MIRSAD
12
0
0 %
  15.
BOSTAN
SEAD
11
0
0 %
  16.
SILAJDŽIJA
AIDA
10
0
0 %
  17.
ROSIĆ
ÐEMIL
9
0
0 %
  18.
FEJZIĆ
KJAZIM
8
0
0 %
  19.
SPAHIĆ
INZUDINA
7
0
0 %
  20.
TOPČIĆ
SANELA
1
0
0 %
  21.
LISICA
SEAD
6
0
0 %