SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  NOVI TRAVNIK  
 Biračko mjesto   111A007
 Naziv biračkog mjesta   NOVI TRAVNIK 3
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA - NOVI TRAVNIK
 Ukupan broj glasova za  stranku   22

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SELMAN
SALKO
1
9
40,91 %
  2.
MRKONJA
SIFET
25
5
22,73 %
  3.
AJANOVIĆ
BESIM
31
3
13,64 %
  4.
POPARIĆ
REFIK
6
3
13,64 %
  5.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
3
13,64 %
  6.
SKROBO
NIZADA
26
3
13,64 %
  7.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
2
9,09 %
  8.
SKROBO
AMELA
11
2
9,09 %
  9.
MASLIĆ
FATIMA
2
2
9,09 %
  10.
MEKIĆ
ASIM
16
1
4,55 %
  11.
MUJIĆ
MIRSAD
7
1
4,55 %
  12.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
1
4,55 %
  13.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
1
4,55 %
  14.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
1
4,55 %
  15.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
1
4,55 %
  16.
MEŠA
RAMIZ
15
0
0 %
  17.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
0
0 %
  18.
HASIĆ
AIDA
14
0
0 %
  19.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
0
0 %
  20.
ČABER
ZIJAD
22
0
0 %
  21.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
0
0 %
  22.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
0
0 %
  23.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
0
0 %
  24.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
0
0 %
  25.
GANIĆ
IZET
19
0
0 %
  26.
HOZAN
EDIN
10
0
0 %
  27.
VERUNICA
SADIK
18
0
0 %
  28.
GRANIĆ
TAHIR
3
0
0 %
  29.
PURIVATRA
SAUDIN
9
0
0 %
  30.
BRKIĆ
ARIF
33
0
0 %
  31.
CRNICA
HALIMA
8
0
0 %
  32.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
0
0 %
  33.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
0
0 %