STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  NOVI TRAVNIK  
 Biračko mjesto   111A004
 Naziv biračkog mjesta   RANKOVIĆI 1
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA - RANKOVIĆI
 Ukupan broj glasova za  stranku   16

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
GRIZIĆ
SUVAD
4
7
43,75 %
  2.
KARIĆ
MUNIR
1
4
25,00 %
  3.
MEKIĆ
AZEM
7
2
12,50 %
  4.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
1
6,25 %
  5.
OMERAGIĆ
RAMO
22
0
0 %
  6.
GANIĆ
EMIR
27
0
0 %
  7.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
0
0 %
  8.
JUSIĆ
MUHAMED
12
0
0 %
  9.
IMOČANIN
SANELA
26
0
0 %
  10.
ŠAHMAN
EMIR
16
0
0 %
  11.
DURIĆ
DŽEMIL
6
0
0 %
  12.
SALKIĆ
ALEN
30
0
0 %
  13.
ŽILIĆ
AJŠA
11
0
0 %
  14.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
0
0 %
  15.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
0
0 %
  16.
KARALIĆ
ADNANA
5
0
0 %
  17.
KIČIN
NEDŽAD
10
0
0 %
  18.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
0
0 %
  19.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
0
0 %
  20.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
0
0 %
  21.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
0
0 %
  22.
TRAKO
MURIS
9
0
0 %
  23.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
0
0 %
  24.
GORAN
HAMED
33
0
0 %
  25.
BUKVIĆ
KEMAL
18
0
0 %
  26.
ROBOVIĆ
AIDA
14
0
0 %
  27.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
0
0 %
  28.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
0
0 %
  29.
BEJTIĆ
AIDA
8
0
0 %
  30.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
0
0 %
  31.
ŽULJKO
RASIM
3
0
0 %
  32.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
0
0 %
  33.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
0
0 %