SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A032
 Naziv biračkog mjesta   GRAČANICA
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA GRAČANICA
 Ukupan broj glasova za  stranku   103

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
GRANIĆ
TAHIR
3
19
18,45 %
  2.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
16
15,53 %
  3.
VERUNICA
SADIK
18
13
12,62 %
  4.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
13
12,62 %
  5.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
12
11,65 %
  6.
SELMAN
SALKO
1
11
10,68 %
  7.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
8
7,77 %
  8.
CRNICA
HALIMA
8
6
5,83 %
  9.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
2
1,94 %
  10.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
2
1,94 %
  11.
MEKIĆ
ASIM
16
1
0,97 %
  12.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
1
0,97 %
  13.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
1
0,97 %
  14.
GANIĆ
IZET
19
1
0,97 %
  15.
MRKONJA
SIFET
25
1
0,97 %
  16.
MASLIĆ
FATIMA
2
1
0,97 %
  17.
AJANOVIĆ
BESIM
31
0
0 %
  18.
MEŠA
RAMIZ
15
0
0 %
  19.
MUJIĆ
MIRSAD
7
0
0 %
  20.
POPARIĆ
REFIK
6
0
0 %
  21.
HASIĆ
AIDA
14
0
0 %
  22.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
0
0 %
  23.
ČABER
ZIJAD
22
0
0 %
  24.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
0
0 %
  25.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
0
0 %
  26.
SKROBO
AMELA
11
0
0 %
  27.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
0
0 %
  28.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
0
0 %
  29.
SKROBO
NIZADA
26
0
0 %
  30.
HOZAN
EDIN
10
0
0 %
  31.
PURIVATRA
SAUDIN
9
0
0 %
  32.
BRKIĆ
ARIF
33
0
0 %
  33.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
0
0 %