NARODNA BOŠNJAČKA STRANKA
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A031
 Naziv biračkog mjesta   VRBANJA
 Lokacija   TREĆA ONOVNA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   8

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
ZAHIROVIĆ
HAJRUDIN
4
3
37,50 %
  2.
BOSTAN
SEAD
11
2
25,00 %
  3.
SILAJDŽIJA
AIDA
10
1
12,50 %
  4.
ROSIĆ
ÐEMIL
9
1
12,50 %
  5.
FEJZIĆ
FIKRET
2
1
12,50 %
  6.
FEJZIĆ
KJAZIM
8
1
12,50 %
  7.
AGIĆ - ŽUNA
ASIMA
5
0
0 %
  8.
ČAJDIN
SALIH
21
0
0 %
  9.
KARAGA
SEMIR
20
0
0 %
  10.
TERZIĆ
EDHEM
3
0
0 %
  11.
PRASKO
ENISA
19
0
0 %
  12.
ŽUNA
ERGIN
18
0
0 %
  13.
PAMIĆ
ISMET
17
0
0 %
  14.
ĆURIĆ
MEHRIÐANA
16
0
0 %
  15.
RIZVIĆ
SEJAD
15
0
0 %
  16.
BATIĆ
FERID
14
0
0 %
  17.
PRASKO
DENISA
13
0
0 %
  18.
MLIVO
MIRSAD
12
0
0 %
  19.
SPAHIĆ
INZUDINA
7
0
0 %
  20.
TOPČIĆ
SANELA
1
0
0 %
  21.
LISICA
SEAD
6
0
0 %