STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A031
 Naziv biračkog mjesta   VRBANJA
 Lokacija   TREĆA ONOVNA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   77

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
17
22,08 %
  2.
JUSIĆ
MUHAMED
12
13
16,88 %
  3.
KARIĆ
MUNIR
1
9
11,69 %
  4.
KARALIĆ
ADNANA
5
8
10,39 %
  5.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
7
9,09 %
  6.
GRIZIĆ
SUVAD
4
7
9,09 %
  7.
ŽULJKO
RASIM
3
7
9,09 %
  8.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
5
6,49 %
  9.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
3
3,90 %
  10.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
3
3,90 %
  11.
OMERAGIĆ
RAMO
22
2
2,60 %
  12.
GANIĆ
EMIR
27
2
2,60 %
  13.
KIČIN
NEDŽAD
10
2
2,60 %
  14.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
2
2,60 %
  15.
TRAKO
MURIS
9
2
2,60 %
  16.
GORAN
HAMED
33
2
2,60 %
  17.
ROBOVIĆ
AIDA
14
2
2,60 %
  18.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
2
2,60 %
  19.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
2
2,60 %
  20.
MEKIĆ
AZEM
7
1
1,30 %
  21.
IMOČANIN
SANELA
26
1
1,30 %
  22.
ŠAHMAN
EMIR
16
1
1,30 %
  23.
DURIĆ
DŽEMIL
6
1
1,30 %
  24.
ŽILIĆ
AJŠA
11
1
1,30 %
  25.
BEJTIĆ
AIDA
8
1
1,30 %
  26.
SALKIĆ
ALEN
30
0
0 %
  27.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
0
0 %
  28.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
0
0 %
  29.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
0
0 %
  30.
BUKVIĆ
KEMAL
18
0
0 %
  31.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
0
0 %
  32.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
0
0 %
  33.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
0
0 %