BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A031
 Naziv biračkog mjesta   VRBANJA
 Lokacija   TREĆA ONOVNA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   18

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SEFEROVIĆ
JAHIJA
3
8
44,44 %
  2.
JUSIĆ
EDITA
20
2
11,11 %
  3.
MUSIĆ
NIJAZ
24
1
5,56 %
  4.
SKOPLJAK
ADELA
17
1
5,56 %
  5.
ELKAZ
HAJRUDIN
9
1
5,56 %
  6.
MURATOVIĆ
ZIJAD
16
1
5,56 %
  7.
KEMEZ
SENADA
23
1
5,56 %
  8.
HADŽIAVDIĆ
AMINA
2
1
5,56 %
  9.
DELIĆ
FAHRUDIN
15
1
5,56 %
  10.
BAJRIĆ
OSMO
1
1
5,56 %
  11.
HIDIĆ
SAFET
22
1
5,56 %
  12.
SELMAN
ZAHIDA
14
1
5,56 %
  13.
ISAK
RAMIZA
8
1
5,56 %
  14.
ČURIĆ
VAHID
28
1
5,56 %
  15.
BEKTAŠ
MURIS
13
1
5,56 %
  16.
MEHANOVIĆ
HASAN
7
1
5,56 %
  17.
ČOSIĆ
OMER
21
1
5,56 %
  18.
MUSTAFICA
MUSTAFA
27
1
5,56 %
  19.
IMAMOVIĆ
MUHAMED
12
1
5,56 %
  20.
JAŠAREVIĆ
NESVAD
6
1
5,56 %
  21.
TULIĆ
SELMA
11
1
5,56 %
  22.
MUMINOVIĆ
ALMINA
5
1
5,56 %
  23.
HADŽIABDIĆ
BRANISLAVA
26
1
5,56 %
  24.
SILAJDŽIĆ
ERMIN
19
1
5,56 %
  25.
MUKAČA
EKREM
25
1
5,56 %
  26.
BULJINA
SAMID
10
1
5,56 %
  27.
TOLJA
KASIM
4
1
5,56 %
  28.
TRAPO
ALMIR
18
1
5,56 %
  29.
BAJRIĆ
AMELA
29
0
0 %
  30.
PERENDA
VAHIDIN
30
0
0 %