NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A030
 Naziv biračkog mjesta   KOLONIJE
 Lokacija   DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   17

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
ŽDRALOVIĆ
ILIJAZ
13
2
11,76 %
  2.
HOTIĆ
NEZIR
1
2
11,76 %
  3.
BEHLO
SABAHUDIN
10
2
11,76 %
  4.
ZAHIROVIĆ
EDINA
2
1
5,88 %
  5.
ARSENIJEVIĆ
STANISLAV
24
1
5,88 %
  6.
ŠAKIĆ
SELMA
17
1
5,88 %
  7.
JAKEŠEVIĆ
DRAGO
5
1
5,88 %
  8.
KOLENDA
KRUNOSLAV
15
1
5,88 %
  9.
HRNČIĆ
JAHIJA
9
1
5,88 %
  10.
MILUŠIĆ
ZORAN
26
0
0 %
  11.
ŠAPINA
DANE
3
0
0 %
  12.
JAKOVLJEVIĆ
NOVO
19
0
0 %
  13.
ZAHIROVIĆ
RASIM
31
0
0 %
  14.
LISICA
NEVENKA
8
0
0 %
  15.
MEDIĆ
BORIS
7
0
0 %
  16.
DERVIŠEVIĆ
ZIJAD
30
0
0 %
  17.
MAKSUMIĆ
MIRSADA
25
0
0 %
  18.
SPAHIĆ
MIRNES
12
0
0 %
  19.
IVKOVIĆ
ADMIR
18
0
0 %
  20.
MARKOVIĆ
MARIJA
11
0
0 %
  21.
SKROBO
RUSMIR
6
0
0 %
  22.
MARKOVIĆ
TOMISLAVA
29
0
0 %
  23.
BOJIĆ
ZDRAVKO
23
0
0 %
  24.
BRKIĆ
NIKO
16
0
0 %
  25.
HUSEINBAŠIĆ
RIFAT
28
0
0 %
  26.
MISILO
DANIJELA
22
0
0 %
  27.
KARGIĆ
NERMINA
27
0
0 %
  28.
BRAJKOVIĆ
ŽIVANA
4
0
0 %
  29.
MURATSPAHIĆ
MIHRET
21
0
0 %
  30.
VUKOJA
PAVO
33
0
0 %
  31.
SMOLJAN
RANKA
14
0
0 %
  32.
ADŽEM
EMINA
32
0
0 %
  33.
MEKIĆ
DENISA
20
0
0 %