STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A030
 Naziv biračkog mjesta   KOLONIJE
 Lokacija   DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   87

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
24
27,59 %
  2.
JUSIĆ
MUHAMED
12
10
11,49 %
  3.
ŽULJKO
RASIM
3
8
9,20 %
  4.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
6
6,90 %
  5.
GANIĆ
EMIR
27
5
5,75 %
  6.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
5
5,75 %
  7.
MEKIĆ
AZEM
7
4
4,60 %
  8.
KARALIĆ
ADNANA
5
4
4,60 %
  9.
KIČIN
NEDŽAD
10
4
4,60 %
  10.
KARIĆ
MUNIR
1
3
3,45 %
  11.
GRIZIĆ
SUVAD
4
3
3,45 %
  12.
SALKIĆ
ALEN
30
2
2,30 %
  13.
TRAKO
MURIS
9
2
2,30 %
  14.
OMERAGIĆ
RAMO
22
1
1,15 %
  15.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
1
1,15 %
  16.
ŽILIĆ
AJŠA
11
1
1,15 %
  17.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
1
1,15 %
  18.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
1
1,15 %
  19.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
1
1,15 %
  20.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
1
1,15 %
  21.
GORAN
HAMED
33
1
1,15 %
  22.
BUKVIĆ
KEMAL
18
1
1,15 %
  23.
ROBOVIĆ
AIDA
14
1
1,15 %
  24.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
1
1,15 %
  25.
BEJTIĆ
AIDA
8
1
1,15 %
  26.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
1
1,15 %
  27.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
1
1,15 %
  28.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
1
1,15 %
  29.
IMOČANIN
SANELA
26
0
0 %
  30.
ŠAHMAN
EMIR
16
0
0 %
  31.
DURIĆ
DŽEMIL
6
0
0 %
  32.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
0
0 %
  33.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
0
0 %