STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A028
 Naziv biračkog mjesta   GROMILE
 Lokacija   KUĆA ZAIMA ZAIMOVIĆA
 Ukupan broj glasova za  stranku   156

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
32
20,51 %
  2.
JUSIĆ
MUHAMED
12
31
19,87 %
  3.
ŽULJKO
RASIM
3
20
12,82 %
  4.
KARIĆ
MUNIR
1
16
10,26 %
  5.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
15
9,62 %
  6.
KARALIĆ
ADNANA
5
13
8,33 %
  7.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
11
7,05 %
  8.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
9
5,77 %
  9.
OMERAGIĆ
RAMO
22
8
5,13 %
  10.
MEKIĆ
AZEM
7
8
5,13 %
  11.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
8
5,13 %
  12.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
7
4,49 %
  13.
KIČIN
NEDŽAD
10
7
4,49 %
  14.
GANIĆ
EMIR
27
6
3,85 %
  15.
DURIĆ
DŽEMIL
6
6
3,85 %
  16.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
6
3,85 %
  17.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
5
3,21 %
  18.
GRIZIĆ
SUVAD
4
5
3,21 %
  19.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
5
3,21 %
  20.
BEJTIĆ
AIDA
8
5
3,21 %
  21.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
5
3,21 %
  22.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
5
3,21 %
  23.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
5
3,21 %
  24.
IMOČANIN
SANELA
26
4
2,56 %
  25.
ŠAHMAN
EMIR
16
4
2,56 %
  26.
SALKIĆ
ALEN
30
4
2,56 %
  27.
ŽILIĆ
AJŠA
11
4
2,56 %
  28.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
4
2,56 %
  29.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
4
2,56 %
  30.
TRAKO
MURIS
9
4
2,56 %
  31.
GORAN
HAMED
33
4
2,56 %
  32.
BUKVIĆ
KEMAL
18
4
2,56 %
  33.
ROBOVIĆ
AIDA
14
4
2,56 %