SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A027
 Naziv biračkog mjesta   HENDEK
 Lokacija   PRVA OSNOVNA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   91

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SELMAN
SALKO
1
23
25,27 %
  2.
GRANIĆ
TAHIR
3
21
23,08 %
  3.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
13
14,29 %
  4.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
12
13,19 %
  5.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
11
12,09 %
  6.
VERUNICA
SADIK
18
10
10,99 %
  7.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
7
7,69 %
  8.
AJANOVIĆ
BESIM
31
4
4,40 %
  9.
MUJIĆ
MIRSAD
7
4
4,40 %
  10.
MEŠA
RAMIZ
15
3
3,30 %
  11.
ČABER
ZIJAD
22
3
3,30 %
  12.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
3
3,30 %
  13.
CRNICA
HALIMA
8
3
3,30 %
  14.
HASIĆ
AIDA
14
2
2,20 %
  15.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
2
2,20 %
  16.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
2
2,20 %
  17.
GANIĆ
IZET
19
2
2,20 %
  18.
MASLIĆ
FATIMA
2
2
2,20 %
  19.
MEKIĆ
ASIM
16
1
1,10 %
  20.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
1
1,10 %
  21.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
1
1,10 %
  22.
SKROBO
AMELA
11
1
1,10 %
  23.
SKROBO
NIZADA
26
1
1,10 %
  24.
HOZAN
EDIN
10
1
1,10 %
  25.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
0
0 %
  26.
POPARIĆ
REFIK
6
0
0 %
  27.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
0
0 %
  28.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
0
0 %
  29.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
0
0 %
  30.
MRKONJA
SIFET
25
0
0 %
  31.
PURIVATRA
SAUDIN
9
0
0 %
  32.
BRKIĆ
ARIF
33
0
0 %
  33.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
0
0 %