SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A026
 Naziv biračkog mjesta   NASELJE NUGLE
 Lokacija   U BIVŠOJ ZGRADI CIVILNE ZAŠTITE
 Ukupan broj glasova za  stranku   80

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
GRANIĆ
TAHIR
3
31
38,75 %
  2.
SELMAN
SALKO
1
18
22,50 %
  3.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
18
22,50 %
  4.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
17
21,25 %
  5.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
14
17,50 %
  6.
VERUNICA
SADIK
18
12
15,00 %
  7.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
9
11,25 %
  8.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
4
5,00 %
  9.
MEKIĆ
ASIM
16
3
3,75 %
  10.
POPARIĆ
REFIK
6
2
2,50 %
  11.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
2
2,50 %
  12.
ČABER
ZIJAD
22
2
2,50 %
  13.
PURIVATRA
SAUDIN
9
2
2,50 %
  14.
BRKIĆ
ARIF
33
2
2,50 %
  15.
CRNICA
HALIMA
8
2
2,50 %
  16.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
1
1,25 %
  17.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
1
1,25 %
  18.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
1
1,25 %
  19.
GANIĆ
IZET
19
1
1,25 %
  20.
AJANOVIĆ
BESIM
31
0
0 %
  21.
MEŠA
RAMIZ
15
0
0 %
  22.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
0
0 %
  23.
MUJIĆ
MIRSAD
7
0
0 %
  24.
HASIĆ
AIDA
14
0
0 %
  25.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
0
0 %
  26.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
0
0 %
  27.
SKROBO
AMELA
11
0
0 %
  28.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
0
0 %
  29.
SKROBO
NIZADA
26
0
0 %
  30.
HOZAN
EDIN
10
0
0 %
  31.
MRKONJA
SIFET
25
0
0 %
  32.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
0
0 %
  33.
MASLIĆ
FATIMA
2
0
0 %