STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A025
 Naziv biračkog mjesta   ŠEHITLUCI
 Lokacija   U ZGRADI GIMNAZIJE
 Ukupan broj glasova za  stranku   34

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
7
20,59 %
  2.
ŽULJKO
RASIM
3
3
8,82 %
  3.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
2
5,88 %
  4.
IMOČANIN
SANELA
26
2
5,88 %
  5.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
2
5,88 %
  6.
JUSIĆ
MUHAMED
12
1
2,94 %
  7.
ŽILIĆ
AJŠA
11
1
2,94 %
  8.
KARALIĆ
ADNANA
5
1
2,94 %
  9.
ROBOVIĆ
AIDA
14
1
2,94 %
  10.
BEJTIĆ
AIDA
8
1
2,94 %
  11.
OMERAGIĆ
RAMO
22
0
0 %
  12.
GANIĆ
EMIR
27
0
0 %
  13.
MEKIĆ
AZEM
7
0
0 %
  14.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
0
0 %
  15.
KARIĆ
MUNIR
1
0
0 %
  16.
ŠAHMAN
EMIR
16
0
0 %
  17.
DURIĆ
DŽEMIL
6
0
0 %
  18.
SALKIĆ
ALEN
30
0
0 %
  19.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
0
0 %
  20.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
0
0 %
  21.
KIČIN
NEDŽAD
10
0
0 %
  22.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
0
0 %
  23.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
0
0 %
  24.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
0
0 %
  25.
TRAKO
MURIS
9
0
0 %
  26.
GRIZIĆ
SUVAD
4
0
0 %
  27.
GORAN
HAMED
33
0
0 %
  28.
BUKVIĆ
KEMAL
18
0
0 %
  29.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
0
0 %
  30.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
0
0 %
  31.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
0
0 %
  32.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
0
0 %
  33.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
0
0 %