STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A022
 Naziv biračkog mjesta   KOPČIĆ
 Lokacija   U KUĆI UGARAK REŠIDA -KOPČIĆ
 Ukupan broj glasova za  stranku   89

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
ŽULJKO
RASIM
3
19
21,35 %
  2.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
10
11,24 %
  3.
JUSIĆ
MUHAMED
12
8
8,99 %
  4.
KIČIN
NEDŽAD
10
5
5,62 %
  5.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
5
5,62 %
  6.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
5
5,62 %
  7.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
3
3,37 %
  8.
KARALIĆ
ADNANA
5
3
3,37 %
  9.
ROBOVIĆ
AIDA
14
3
3,37 %
  10.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
3
3,37 %
  11.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
2
2,25 %
  12.
GORAN
HAMED
33
2
2,25 %
  13.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
2
2,25 %
  14.
GANIĆ
EMIR
27
1
1,12 %
  15.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
1
1,12 %
  16.
IMOČANIN
SANELA
26
1
1,12 %
  17.
KARIĆ
MUNIR
1
1
1,12 %
  18.
ŠAHMAN
EMIR
16
1
1,12 %
  19.
DURIĆ
DŽEMIL
6
1
1,12 %
  20.
SALKIĆ
ALEN
30
1
1,12 %
  21.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
1
1,12 %
  22.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
1
1,12 %
  23.
BEJTIĆ
AIDA
8
1
1,12 %
  24.
OMERAGIĆ
RAMO
22
0
0 %
  25.
MEKIĆ
AZEM
7
0
0 %
  26.
ŽILIĆ
AJŠA
11
0
0 %
  27.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
0
0 %
  28.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
0
0 %
  29.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
0
0 %
  30.
TRAKO
MURIS
9
0
0 %
  31.
GRIZIĆ
SUVAD
4
0
0 %
  32.
BUKVIĆ
KEMAL
18
0
0 %
  33.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
0
0 %