BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A022
 Naziv biračkog mjesta   KOPČIĆ
 Lokacija   U KUĆI UGARAK REŠIDA -KOPČIĆ
 Ukupan broj glasova za  stranku   36

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SEFEROVIĆ
JAHIJA
3
9
25,00 %
  2.
ČOSIĆ
OMER
21
8
22,22 %
  3.
HADŽIAVDIĆ
AMINA
2
6
16,67 %
  4.
JUSIĆ
EDITA
20
2
5,56 %
  5.
DELIĆ
FAHRUDIN
15
1
2,78 %
  6.
JAŠAREVIĆ
NESVAD
6
1
2,78 %
  7.
TRAPO
ALMIR
18
1
2,78 %
  8.
MUSIĆ
NIJAZ
24
0
0 %
  9.
SKOPLJAK
ADELA
17
0
0 %
  10.
ELKAZ
HAJRUDIN
9
0
0 %
  11.
MURATOVIĆ
ZIJAD
16
0
0 %
  12.
KEMEZ
SENADA
23
0
0 %
  13.
BAJRIĆ
AMELA
29
0
0 %
  14.
BAJRIĆ
OSMO
1
0
0 %
  15.
HIDIĆ
SAFET
22
0
0 %
  16.
SELMAN
ZAHIDA
14
0
0 %
  17.
ISAK
RAMIZA
8
0
0 %
  18.
ČURIĆ
VAHID
28
0
0 %
  19.
BEKTAŠ
MURIS
13
0
0 %
  20.
MEHANOVIĆ
HASAN
7
0
0 %
  21.
MUSTAFICA
MUSTAFA
27
0
0 %
  22.
IMAMOVIĆ
MUHAMED
12
0
0 %
  23.
TULIĆ
SELMA
11
0
0 %
  24.
MUMINOVIĆ
ALMINA
5
0
0 %
  25.
HADŽIABDIĆ
BRANISLAVA
26
0
0 %
  26.
SILAJDŽIĆ
ERMIN
19
0
0 %
  27.
MUKAČA
EKREM
25
0
0 %
  28.
BULJINA
SAMID
10
0
0 %
  29.
TOLJA
KASIM
4
0
0 %
  30.
PERENDA
VAHIDIN
30
0
0 %