SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A020B
 Naziv biračkog mjesta   VESELA
 Lokacija   KUĆA HADŽIĆ NEDŽADA
 Ukupan broj glasova za  stranku   87

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
GRANIĆ
TAHIR
3
37
42,53 %
  2.
SELMAN
SALKO
1
20
22,99 %
  3.
VERUNICA
SADIK
18
16
18,39 %
  4.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
16
18,39 %
  5.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
14
16,09 %
  6.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
10
11,49 %
  7.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
3
3,45 %
  8.
CRNICA
HALIMA
8
3
3,45 %
  9.
AJANOVIĆ
BESIM
31
2
2,30 %
  10.
POPARIĆ
REFIK
6
2
2,30 %
  11.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
2
2,30 %
  12.
MEKIĆ
ASIM
16
1
1,15 %
  13.
HASIĆ
AIDA
14
1
1,15 %
  14.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
1
1,15 %
  15.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
1
1,15 %
  16.
GANIĆ
IZET
19
1
1,15 %
  17.
BRKIĆ
ARIF
33
1
1,15 %
  18.
MEŠA
RAMIZ
15
0
0 %
  19.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
0
0 %
  20.
MUJIĆ
MIRSAD
7
0
0 %
  21.
ČABER
ZIJAD
22
0
0 %
  22.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
0
0 %
  23.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
0
0 %
  24.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
0
0 %
  25.
SKROBO
AMELA
11
0
0 %
  26.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
0
0 %
  27.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
0
0 %
  28.
SKROBO
NIZADA
26
0
0 %
  29.
HOZAN
EDIN
10
0
0 %
  30.
MRKONJA
SIFET
25
0
0 %
  31.
PURIVATRA
SAUDIN
9
0
0 %
  32.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
0
0 %
  33.
MASLIĆ
FATIMA
2
0
0 %