NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A020A
 Naziv biračkog mjesta   VESELA
 Lokacija   KUĆA HADŽIĆ NEDŽADA
 Ukupan broj glasova za  stranku   8

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
HOTIĆ
NEZIR
1
2
25,00 %
  2.
ŠAKIĆ
SELMA
17
2
25,00 %
  3.
MILUŠIĆ
ZORAN
26
1
12,50 %
  4.
ŠAPINA
DANE
3
1
12,50 %
  5.
JAKOVLJEVIĆ
NOVO
19
1
12,50 %
  6.
ZAHIROVIĆ
RASIM
31
1
12,50 %
  7.
LISICA
NEVENKA
8
1
12,50 %
  8.
ŽDRALOVIĆ
ILIJAZ
13
1
12,50 %
  9.
ZAHIROVIĆ
EDINA
2
1
12,50 %
  10.
MEDIĆ
BORIS
7
1
12,50 %
  11.
DERVIŠEVIĆ
ZIJAD
30
1
12,50 %
  12.
MAKSUMIĆ
MIRSADA
25
1
12,50 %
  13.
SPAHIĆ
MIRNES
12
1
12,50 %
  14.
IVKOVIĆ
ADMIR
18
1
12,50 %
  15.
ARSENIJEVIĆ
STANISLAV
24
1
12,50 %
  16.
MARKOVIĆ
MARIJA
11
1
12,50 %
  17.
SKROBO
RUSMIR
6
1
12,50 %
  18.
MARKOVIĆ
TOMISLAVA
29
1
12,50 %
  19.
BOJIĆ
ZDRAVKO
23
1
12,50 %
  20.
BRKIĆ
NIKO
16
1
12,50 %
  21.
HUSEINBAŠIĆ
RIFAT
28
1
12,50 %
  22.
BEHLO
SABAHUDIN
10
1
12,50 %
  23.
JAKEŠEVIĆ
DRAGO
5
1
12,50 %
  24.
MISILO
DANIJELA
22
1
12,50 %
  25.
KOLENDA
KRUNOSLAV
15
1
12,50 %
  26.
KARGIĆ
NERMINA
27
1
12,50 %
  27.
BRAJKOVIĆ
ŽIVANA
4
1
12,50 %
  28.
MURATSPAHIĆ
MIHRET
21
1
12,50 %
  29.
VUKOJA
PAVO
33
1
12,50 %
  30.
HRNČIĆ
JAHIJA
9
1
12,50 %
  31.
SMOLJAN
RANKA
14
1
12,50 %
  32.
ADŽEM
EMINA
32
1
12,50 %
  33.
MEKIĆ
DENISA
20
1
12,50 %