SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A020A
 Naziv biračkog mjesta   VESELA
 Lokacija   KUĆA HADŽIĆ NEDŽADA
 Ukupan broj glasova za  stranku   127

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
GRANIĆ
TAHIR
3
40
31,50 %
  2.
SELMAN
SALKO
1
23
18,11 %
  3.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
17
13,39 %
  4.
VERUNICA
SADIK
18
17
13,39 %
  5.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
12
9,45 %
  6.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
12
9,45 %
  7.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
9
7,09 %
  8.
MUJIĆ
MIRSAD
7
6
4,72 %
  9.
AJANOVIĆ
BESIM
31
4
3,15 %
  10.
GANIĆ
IZET
19
4
3,15 %
  11.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
3
2,36 %
  12.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
3
2,36 %
  13.
MEŠA
RAMIZ
15
2
1,57 %
  14.
HASIĆ
AIDA
14
2
1,57 %
  15.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
2
1,57 %
  16.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
2
1,57 %
  17.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
2
1,57 %
  18.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
2
1,57 %
  19.
HOZAN
EDIN
10
2
1,57 %
  20.
MRKONJA
SIFET
25
2
1,57 %
  21.
PURIVATRA
SAUDIN
9
2
1,57 %
  22.
MASLIĆ
FATIMA
2
2
1,57 %
  23.
MEKIĆ
ASIM
16
1
0,79 %
  24.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
1
0,79 %
  25.
POPARIĆ
REFIK
6
1
0,79 %
  26.
ČABER
ZIJAD
22
1
0,79 %
  27.
SKROBO
AMELA
11
1
0,79 %
  28.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
1
0,79 %
  29.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
1
0,79 %
  30.
SKROBO
NIZADA
26
1
0,79 %
  31.
BRKIĆ
ARIF
33
1
0,79 %
  32.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
1
0,79 %
  33.
CRNICA
HALIMA
8
1
0,79 %