SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A018
 Naziv biračkog mjesta   PORIČE
 Lokacija   PROSTORIJE MZ-PORIČE
 Ukupan broj glasova za  stranku   159

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
GRANIĆ
TAHIR
3
49
30,82 %
  2.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
42
26,42 %
  3.
VERUNICA
SADIK
18
28
17,61 %
  4.
SELMAN
SALKO
1
25
15,72 %
  5.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
20
12,58 %
  6.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
19
11,95 %
  7.
AJANOVIĆ
BESIM
31
6
3,77 %
  8.
MUJIĆ
MIRSAD
7
5
3,14 %
  9.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
5
3,14 %
  10.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
5
3,14 %
  11.
CRNICA
HALIMA
8
5
3,14 %
  12.
ČABER
ZIJAD
22
4
2,52 %
  13.
GANIĆ
IZET
19
4
2,52 %
  14.
HOZAN
EDIN
10
3
1,89 %
  15.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
2
1,26 %
  16.
POPARIĆ
REFIK
6
2
1,26 %
  17.
HASIĆ
AIDA
14
2
1,26 %
  18.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
2
1,26 %
  19.
SKROBO
AMELA
11
2
1,26 %
  20.
MASLIĆ
FATIMA
2
2
1,26 %
  21.
MEKIĆ
ASIM
16
1
0,63 %
  22.
MEŠA
RAMIZ
15
1
0,63 %
  23.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
1
0,63 %
  24.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
1
0,63 %
  25.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
1
0,63 %
  26.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
1
0,63 %
  27.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
1
0,63 %
  28.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
1
0,63 %
  29.
SKROBO
NIZADA
26
1
0,63 %
  30.
MRKONJA
SIFET
25
1
0,63 %
  31.
PURIVATRA
SAUDIN
9
1
0,63 %
  32.
BRKIĆ
ARIF
33
1
0,63 %
  33.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
1
0,63 %