BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A017
 Naziv biračkog mjesta   ODŽAK
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA ODŽAK
 Ukupan broj glasova za  stranku   11

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SEFEROVIĆ
JAHIJA
3
3
27,27 %
  2.
BAJRIĆ
OSMO
1
3
27,27 %
  3.
HADŽIAVDIĆ
AMINA
2
2
18,18 %
  4.
SKOPLJAK
ADELA
17
1
9,09 %
  5.
MUSIĆ
NIJAZ
24
1
9,09 %
  6.
ELKAZ
HAJRUDIN
9
1
9,09 %
  7.
MURATOVIĆ
ZIJAD
16
1
9,09 %
  8.
KEMEZ
SENADA
23
1
9,09 %
  9.
DELIĆ
FAHRUDIN
15
1
9,09 %
  10.
BAJRIĆ
AMELA
29
1
9,09 %
  11.
HIDIĆ
SAFET
22
1
9,09 %
  12.
SELMAN
ZAHIDA
14
1
9,09 %
  13.
ISAK
RAMIZA
8
1
9,09 %
  14.
ČURIĆ
VAHID
28
1
9,09 %
  15.
BEKTAŠ
MURIS
13
1
9,09 %
  16.
MEHANOVIĆ
HASAN
7
1
9,09 %
  17.
ČOSIĆ
OMER
21
1
9,09 %
  18.
MUSTAFICA
MUSTAFA
27
1
9,09 %
  19.
IMAMOVIĆ
MUHAMED
12
1
9,09 %
  20.
JAŠAREVIĆ
NESVAD
6
1
9,09 %
  21.
JUSIĆ
EDITA
20
1
9,09 %
  22.
TULIĆ
SELMA
11
1
9,09 %
  23.
MUMINOVIĆ
ALMINA
5
1
9,09 %
  24.
HADŽIABDIĆ
BRANISLAVA
26
1
9,09 %
  25.
SILAJDŽIĆ
ERMIN
19
1
9,09 %
  26.
MUKAČA
EKREM
25
1
9,09 %
  27.
BULJINA
SAMID
10
1
9,09 %
  28.
TOLJA
KASIM
4
1
9,09 %
  29.
PERENDA
VAHIDIN
30
1
9,09 %
  30.
TRAPO
ALMIR
18
1
9,09 %