EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A016
 Naziv biračkog mjesta   GAJ
 Lokacija   OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   14

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
VELIĆ
ELMIR
6
11
78,57 %
  2.
AGANOVIĆ
ÐENANA
32
7
50,00 %
  3.
HARAČIĆ
AMIR
29
3
21,43 %
  4.
BABIĆ
EMSADA
18
2
14,29 %
  5.
FAZLIĆ
MERSIHA
21
2
14,29 %
  6.
LOVRIĆ
ZORAN
12
1
7,14 %
  7.
IVIČEVIĆ
SANJA
30
1
7,14 %
  8.
MATIĆ
IRENA
24
1
7,14 %
  9.
LJUTIĆ
EMINA
5
1
7,14 %
  10.
ROMIĆ
JOZO
23
1
7,14 %
  11.
HADŽIĆ
SAMIRA
11
1
7,14 %
  12.
RAMLJAK
SLAVKO
4
1
7,14 %
  13.
TAVRA
FRANJO
22
1
7,14 %
  14.
ŠUTKOVIĆ
JAHJAD
17
1
7,14 %
  15.
KOLONIĆ
ALMEDIN
10
1
7,14 %
  16.
MEHDIĆ
DŽEVAD
3
1
7,14 %
  17.
LJOLJIĆ
JADRANKO
33
1
7,14 %
  18.
NUIĆ
ANTO
28
1
7,14 %
  19.
CVJETKOVIĆ
EMILIJA
2
1
7,14 %
  20.
ŠEKELJA
MIRJANA
16
1
7,14 %
  21.
PORIĆ
MIRSAD
1
1
7,14 %
  22.
MEMIJA
REFIJA
14
1
7,14 %
  23.
HRUSTANOVIĆ
ALMIR
9
1
7,14 %
  24.
PRIPOLJAC
ALBIN
20
1
7,14 %
  25.
HUREM
DŽENITA
8
1
7,14 %
  26.
BEŠLAGIĆ
JASMINKA
27
1
7,14 %
  27.
TUTIĆ
AMEL
15
1
7,14 %
  28.
ÐULOVIĆ
IBRAHIM
26
1
7,14 %
  29.
NIKOLIĆ
BRANKO
19
1
7,14 %
  30.
OHRAN
SENAD
7
1
7,14 %
  31.
MEHIĆ
MUAMER
31
1
7,14 %
  32.
SADIKOVIĆ
MUJO
13
1
7,14 %
  33.
EKMEŠČIĆ
MERITA
25
1
7,14 %