STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A016
 Naziv biračkog mjesta   GAJ
 Lokacija   OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   96

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
20
20,83 %
  2.
JUSIĆ
MUHAMED
12
10
10,42 %
  3.
KARIĆ
MUNIR
1
7
7,29 %
  4.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
5
5,21 %
  5.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
4
4,17 %
  6.
ŽULJKO
RASIM
3
4
4,17 %
  7.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
3
3,13 %
  8.
IMOČANIN
SANELA
26
2
2,08 %
  9.
ŠAHMAN
EMIR
16
2
2,08 %
  10.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
2
2,08 %
  11.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
2
2,08 %
  12.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
2
2,08 %
  13.
GANIĆ
EMIR
27
1
1,04 %
  14.
MEKIĆ
AZEM
7
1
1,04 %
  15.
DURIĆ
DŽEMIL
6
1
1,04 %
  16.
KARALIĆ
ADNANA
5
1
1,04 %
  17.
KIČIN
NEDŽAD
10
1
1,04 %
  18.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
1
1,04 %
  19.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
1
1,04 %
  20.
TRAKO
MURIS
9
1
1,04 %
  21.
GRIZIĆ
SUVAD
4
1
1,04 %
  22.
BUKVIĆ
KEMAL
18
1
1,04 %
  23.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
1
1,04 %
  24.
OMERAGIĆ
RAMO
22
0
0 %
  25.
SALKIĆ
ALEN
30
0
0 %
  26.
ŽILIĆ
AJŠA
11
0
0 %
  27.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
0
0 %
  28.
GORAN
HAMED
33
0
0 %
  29.
ROBOVIĆ
AIDA
14
0
0 %
  30.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
0
0 %
  31.
BEJTIĆ
AIDA
8
0
0 %
  32.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
0
0 %
  33.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
0
0 %