NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A015
 Naziv biračkog mjesta   KARADŽE
 Lokacija   U KUĆI KARADŽA DŽEVADA
 Ukupan broj glasova za  stranku   16

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
ŽDRALOVIĆ
ILIJAZ
13
9
56,25 %
  2.
ZAHIROVIĆ
EDINA
2
1
6,25 %
  3.
SKROBO
RUSMIR
6
1
6,25 %
  4.
BEHLO
SABAHUDIN
10
1
6,25 %
  5.
MILUŠIĆ
ZORAN
26
0
0 %
  6.
ŠAPINA
DANE
3
0
0 %
  7.
JAKOVLJEVIĆ
NOVO
19
0
0 %
  8.
ZAHIROVIĆ
RASIM
31
0
0 %
  9.
LISICA
NEVENKA
8
0
0 %
  10.
HOTIĆ
NEZIR
1
0
0 %
  11.
MEDIĆ
BORIS
7
0
0 %
  12.
DERVIŠEVIĆ
ZIJAD
30
0
0 %
  13.
MAKSUMIĆ
MIRSADA
25
0
0 %
  14.
SPAHIĆ
MIRNES
12
0
0 %
  15.
IVKOVIĆ
ADMIR
18
0
0 %
  16.
ARSENIJEVIĆ
STANISLAV
24
0
0 %
  17.
MARKOVIĆ
MARIJA
11
0
0 %
  18.
MARKOVIĆ
TOMISLAVA
29
0
0 %
  19.
ŠAKIĆ
SELMA
17
0
0 %
  20.
BOJIĆ
ZDRAVKO
23
0
0 %
  21.
BRKIĆ
NIKO
16
0
0 %
  22.
HUSEINBAŠIĆ
RIFAT
28
0
0 %
  23.
JAKEŠEVIĆ
DRAGO
5
0
0 %
  24.
MISILO
DANIJELA
22
0
0 %
  25.
KOLENDA
KRUNOSLAV
15
0
0 %
  26.
KARGIĆ
NERMINA
27
0
0 %
  27.
BRAJKOVIĆ
ŽIVANA
4
0
0 %
  28.
MURATSPAHIĆ
MIHRET
21
0
0 %
  29.
VUKOJA
PAVO
33
0
0 %
  30.
HRNČIĆ
JAHIJA
9
0
0 %
  31.
SMOLJAN
RANKA
14
0
0 %
  32.
ADŽEM
EMINA
32
0
0 %
  33.
MEKIĆ
DENISA
20
0
0 %