STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A010
 Naziv biračkog mjesta   BRISTOVI
 Lokacija   OSNOVNA ŠKOLA BRISTOVI
 Ukupan broj glasova za  stranku   112

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
42
37,50 %
  2.
JUSIĆ
MUHAMED
12
10
8,93 %
  3.
ŽULJKO
RASIM
3
10
8,93 %
  4.
KARIĆ
MUNIR
1
8
7,14 %
  5.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
5
4,46 %
  6.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
4
3,57 %
  7.
KARALIĆ
ADNANA
5
3
2,68 %
  8.
GRIZIĆ
SUVAD
4
3
2,68 %
  9.
GORAN
HAMED
33
3
2,68 %
  10.
IMOČANIN
SANELA
26
2
1,79 %
  11.
DURIĆ
DŽEMIL
6
2
1,79 %
  12.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
2
1,79 %
  13.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
2
1,79 %
  14.
ROBOVIĆ
AIDA
14
2
1,79 %
  15.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
2
1,79 %
  16.
OMERAGIĆ
RAMO
22
1
0,89 %
  17.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
1
0,89 %
  18.
BEJTIĆ
AIDA
8
1
0,89 %
  19.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
1
0,89 %
  20.
GANIĆ
EMIR
27
0
0 %
  21.
MEKIĆ
AZEM
7
0
0 %
  22.
ŠAHMAN
EMIR
16
0
0 %
  23.
SALKIĆ
ALEN
30
0
0 %
  24.
ŽILIĆ
AJŠA
11
0
0 %
  25.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
0
0 %
  26.
KIČIN
NEDŽAD
10
0
0 %
  27.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
0
0 %
  28.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
0
0 %
  29.
TRAKO
MURIS
9
0
0 %
  30.
BUKVIĆ
KEMAL
18
0
0 %
  31.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
0
0 %
  32.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
0
0 %
  33.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
0
0 %