NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A009
 Naziv biračkog mjesta   SULTANOVIĆI
 Lokacija   TREĆA OSNOVNA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   21

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
ŠAPINA
DANE
3
7
33,33 %
  2.
LISICA
NEVENKA
8
4
19,05 %
  3.
MARKOVIĆ
MARIJA
11
4
19,05 %
  4.
BOJIĆ
ZDRAVKO
23
3
14,29 %
  5.
VUKOJA
PAVO
33
3
14,29 %
  6.
ŽDRALOVIĆ
ILIJAZ
13
2
9,52 %
  7.
ARSENIJEVIĆ
STANISLAV
24
2
9,52 %
  8.
SKROBO
RUSMIR
6
2
9,52 %
  9.
MARKOVIĆ
TOMISLAVA
29
2
9,52 %
  10.
ŠAKIĆ
SELMA
17
2
9,52 %
  11.
BRKIĆ
NIKO
16
2
9,52 %
  12.
KOLENDA
KRUNOSLAV
15
2
9,52 %
  13.
ADŽEM
EMINA
32
2
9,52 %
  14.
MEKIĆ
DENISA
20
2
9,52 %
  15.
MILUŠIĆ
ZORAN
26
1
4,76 %
  16.
ZAHIROVIĆ
RASIM
31
1
4,76 %
  17.
HOTIĆ
NEZIR
1
1
4,76 %
  18.
MEDIĆ
BORIS
7
1
4,76 %
  19.
MAKSUMIĆ
MIRSADA
25
1
4,76 %
  20.
SPAHIĆ
MIRNES
12
1
4,76 %
  21.
IVKOVIĆ
ADMIR
18
1
4,76 %
  22.
HUSEINBAŠIĆ
RIFAT
28
1
4,76 %
  23.
BEHLO
SABAHUDIN
10
1
4,76 %
  24.
JAKEŠEVIĆ
DRAGO
5
1
4,76 %
  25.
MISILO
DANIJELA
22
1
4,76 %
  26.
BRAJKOVIĆ
ŽIVANA
4
1
4,76 %
  27.
MURATSPAHIĆ
MIHRET
21
1
4,76 %
  28.
HRNČIĆ
JAHIJA
9
1
4,76 %
  29.
SMOLJAN
RANKA
14
1
4,76 %
  30.
JAKOVLJEVIĆ
NOVO
19
0
0 %
  31.
ZAHIROVIĆ
EDINA
2
0
0 %
  32.
DERVIŠEVIĆ
ZIJAD
30
0
0 %
  33.
KARGIĆ
NERMINA
27
0
0 %