SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A007
 Naziv biračkog mjesta   NOVO NASELJE
 Lokacija   DRUGA OSNOVNA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   61

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SELMAN
SALKO
1
18
29,51 %
  2.
VERUNICA
SADIK
18
14
22,95 %
  3.
GRANIĆ
TAHIR
3
10
16,39 %
  4.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
8
13,11 %
  5.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
7
11,48 %
  6.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
6
9,84 %
  7.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
6
9,84 %
  8.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
5
8,20 %
  9.
MUJIĆ
MIRSAD
7
2
3,28 %
  10.
AJANOVIĆ
BESIM
31
1
1,64 %
  11.
POPARIĆ
REFIK
6
1
1,64 %
  12.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
1
1,64 %
  13.
GANIĆ
IZET
19
1
1,64 %
  14.
MEKIĆ
ASIM
16
0
0 %
  15.
MEŠA
RAMIZ
15
0
0 %
  16.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
0
0 %
  17.
HASIĆ
AIDA
14
0
0 %
  18.
ČABER
ZIJAD
22
0
0 %
  19.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
0
0 %
  20.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
0
0 %
  21.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
0
0 %
  22.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
0
0 %
  23.
SKROBO
AMELA
11
0
0 %
  24.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
0
0 %
  25.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
0
0 %
  26.
SKROBO
NIZADA
26
0
0 %
  27.
HOZAN
EDIN
10
0
0 %
  28.
MRKONJA
SIFET
25
0
0 %
  29.
PURIVATRA
SAUDIN
9
0
0 %
  30.
BRKIĆ
ARIF
33
0
0 %
  31.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
0
0 %
  32.
CRNICA
HALIMA
8
0
0 %
  33.
MASLIĆ
FATIMA
2
0
0 %