SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A006
 Naziv biračkog mjesta   VOZNIK
 Lokacija   KUĆA ZAIMA ZAIMOVIĆA
 Ukupan broj glasova za  stranku   78

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
GRANIĆ
TAHIR
3
21
26,92 %
  2.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
18
23,08 %
  3.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
16
20,51 %
  4.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
12
15,38 %
  5.
SELMAN
SALKO
1
10
12,82 %
  6.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
9
11,54 %
  7.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
6
7,69 %
  8.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
6
7,69 %
  9.
CRNICA
HALIMA
8
6
7,69 %
  10.
VERUNICA
SADIK
18
4
5,13 %
  11.
AJANOVIĆ
BESIM
31
3
3,85 %
  12.
MEŠA
RAMIZ
15
3
3,85 %
  13.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
3
3,85 %
  14.
MUJIĆ
MIRSAD
7
3
3,85 %
  15.
POPARIĆ
REFIK
6
3
3,85 %
  16.
HASIĆ
AIDA
14
3
3,85 %
  17.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
3
3,85 %
  18.
GANIĆ
IZET
19
3
3,85 %
  19.
SKROBO
NIZADA
26
3
3,85 %
  20.
PURIVATRA
SAUDIN
9
3
3,85 %
  21.
MEKIĆ
ASIM
16
2
2,56 %
  22.
ČABER
ZIJAD
22
2
2,56 %
  23.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
2
2,56 %
  24.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
2
2,56 %
  25.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
2
2,56 %
  26.
SKROBO
AMELA
11
2
2,56 %
  27.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
2
2,56 %
  28.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
2
2,56 %
  29.
HOZAN
EDIN
10
2
2,56 %
  30.
MRKONJA
SIFET
25
2
2,56 %
  31.
BRKIĆ
ARIF
33
2
2,56 %
  32.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
2
2,56 %
  33.
MASLIĆ
FATIMA
2
2
2,56 %