STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A006
 Naziv biračkog mjesta   VOZNIK
 Lokacija   KUĆA ZAIMA ZAIMOVIĆA
 Ukupan broj glasova za  stranku   145

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
34
23,45 %
  2.
JUSIĆ
MUHAMED
12
30
20,69 %
  3.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
15
10,34 %
  4.
KARIĆ
MUNIR
1
14
9,66 %
  5.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
12
8,28 %
  6.
ŽULJKO
RASIM
3
11
7,59 %
  7.
OMERAGIĆ
RAMO
22
8
5,52 %
  8.
KARALIĆ
ADNANA
5
6
4,14 %
  9.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
6
4,14 %
  10.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
6
4,14 %
  11.
MEKIĆ
AZEM
7
5
3,45 %
  12.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
4
2,76 %
  13.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
4
2,76 %
  14.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
4
2,76 %
  15.
TRAKO
MURIS
9
3
2,07 %
  16.
ROBOVIĆ
AIDA
14
3
2,07 %
  17.
SALKIĆ
ALEN
30
2
1,38 %
  18.
KIČIN
NEDŽAD
10
2
1,38 %
  19.
GORAN
HAMED
33
2
1,38 %
  20.
GANIĆ
EMIR
27
1
0,69 %
  21.
ŠAHMAN
EMIR
16
1
0,69 %
  22.
DURIĆ
DŽEMIL
6
1
0,69 %
  23.
ŽILIĆ
AJŠA
11
1
0,69 %
  24.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
1
0,69 %
  25.
GRIZIĆ
SUVAD
4
1
0,69 %
  26.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
1
0,69 %
  27.
IMOČANIN
SANELA
26
0
0 %
  28.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
0
0 %
  29.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
0
0 %
  30.
BUKVIĆ
KEMAL
18
0
0 %
  31.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
0
0 %
  32.
BEJTIĆ
AIDA
8
0
0 %
  33.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
0
0 %