SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A005
 Naziv biračkog mjesta   TERZIĆI
 Lokacija   PRVA OSNOVNA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   48

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
GRANIĆ
TAHIR
3
12
25,00 %
  2.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
10
20,83 %
  3.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
7
14,58 %
  4.
SELMAN
SALKO
1
7
14,58 %
  5.
VERUNICA
SADIK
18
6
12,50 %
  6.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
4
8,33 %
  7.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
2
4,17 %
  8.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
2
4,17 %
  9.
GANIĆ
IZET
19
2
4,17 %
  10.
AJANOVIĆ
BESIM
31
1
2,08 %
  11.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
1
2,08 %
  12.
MUJIĆ
MIRSAD
7
1
2,08 %
  13.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
1
2,08 %
  14.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
1
2,08 %
  15.
MRKONJA
SIFET
25
1
2,08 %
  16.
BRKIĆ
ARIF
33
1
2,08 %
  17.
CRNICA
HALIMA
8
1
2,08 %
  18.
MEKIĆ
ASIM
16
0
0 %
  19.
MEŠA
RAMIZ
15
0
0 %
  20.
POPARIĆ
REFIK
6
0
0 %
  21.
HASIĆ
AIDA
14
0
0 %
  22.
ČABER
ZIJAD
22
0
0 %
  23.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
0
0 %
  24.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
0
0 %
  25.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
0
0 %
  26.
SKROBO
AMELA
11
0
0 %
  27.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
0
0 %
  28.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
0
0 %
  29.
SKROBO
NIZADA
26
0
0 %
  30.
HOZAN
EDIN
10
0
0 %
  31.
PURIVATRA
SAUDIN
9
0
0 %
  32.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
0
0 %
  33.
MASLIĆ
FATIMA
2
0
0 %