STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A005
 Naziv biračkog mjesta   TERZIĆI
 Lokacija   PRVA OSNOVNA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   111

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
18
16,22 %
  2.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
16
14,41 %
  3.
ŽULJKO
RASIM
3
11
9,91 %
  4.
JUSIĆ
MUHAMED
12
10
9,01 %
  5.
KARALIĆ
ADNANA
5
10
9,01 %
  6.
KARIĆ
MUNIR
1
7
6,31 %
  7.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
6
5,41 %
  8.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
5
4,50 %
  9.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
5
4,50 %
  10.
MEKIĆ
AZEM
7
4
3,60 %
  11.
TRAKO
MURIS
9
3
2,70 %
  12.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
3
2,70 %
  13.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
3
2,70 %
  14.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
3
2,70 %
  15.
DURIĆ
DŽEMIL
6
2
1,80 %
  16.
KIČIN
NEDŽAD
10
2
1,80 %
  17.
GRIZIĆ
SUVAD
4
2
1,80 %
  18.
GORAN
HAMED
33
2
1,80 %
  19.
BEJTIĆ
AIDA
8
2
1,80 %
  20.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
2
1,80 %
  21.
ŠAHMAN
EMIR
16
1
0,90 %
  22.
ŽILIĆ
AJŠA
11
1
0,90 %
  23.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
1
0,90 %
  24.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
1
0,90 %
  25.
BUKVIĆ
KEMAL
18
1
0,90 %
  26.
ROBOVIĆ
AIDA
14
1
0,90 %
  27.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
1
0,90 %
  28.
OMERAGIĆ
RAMO
22
0
0 %
  29.
GANIĆ
EMIR
27
0
0 %
  30.
IMOČANIN
SANELA
26
0
0 %
  31.
SALKIĆ
ALEN
30
0
0 %
  32.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
0
0 %
  33.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
0
0 %