BOSANSKOHERCEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA-SEFER HALILOVIĆ
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A005
 Naziv biračkog mjesta   TERZIĆI
 Lokacija   PRVA OSNOVNA ŠKOLA
 Ukupan broj glasova za  stranku   21

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
SEFEROVIĆ
JAHIJA
3
6
28,57 %
  2.
HADŽIAVDIĆ
AMINA
2
2
9,52 %
  3.
ISAK
RAMIZA
8
1
4,76 %
  4.
ČOSIĆ
OMER
21
1
4,76 %
  5.
HADŽIABDIĆ
BRANISLAVA
26
1
4,76 %
  6.
TRAPO
ALMIR
18
1
4,76 %
  7.
SKOPLJAK
ADELA
17
0
0 %
  8.
MUSIĆ
NIJAZ
24
0
0 %
  9.
ELKAZ
HAJRUDIN
9
0
0 %
  10.
MURATOVIĆ
ZIJAD
16
0
0 %
  11.
KEMEZ
SENADA
23
0
0 %
  12.
DELIĆ
FAHRUDIN
15
0
0 %
  13.
BAJRIĆ
AMELA
29
0
0 %
  14.
BAJRIĆ
OSMO
1
0
0 %
  15.
HIDIĆ
SAFET
22
0
0 %
  16.
SELMAN
ZAHIDA
14
0
0 %
  17.
ČURIĆ
VAHID
28
0
0 %
  18.
BEKTAŠ
MURIS
13
0
0 %
  19.
MEHANOVIĆ
HASAN
7
0
0 %
  20.
MUSTAFICA
MUSTAFA
27
0
0 %
  21.
IMAMOVIĆ
MUHAMED
12
0
0 %
  22.
JAŠAREVIĆ
NESVAD
6
0
0 %
  23.
JUSIĆ
EDITA
20
0
0 %
  24.
TULIĆ
SELMA
11
0
0 %
  25.
MUMINOVIĆ
ALMINA
5
0
0 %
  26.
SILAJDŽIĆ
ERMIN
19
0
0 %
  27.
MUKAČA
EKREM
25
0
0 %
  28.
BULJINA
SAMID
10
0
0 %
  29.
TOLJA
KASIM
4
0
0 %
  30.
PERENDA
VAHIDIN
30
0
0 %