NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A003
 Naziv biračkog mjesta   CIGLANE
 Lokacija   U BIVŠOJ ZGRADI CIVILNE ZAŠTITE
 Ukupan broj glasova za  stranku   18

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
ŠAPINA
DANE
3
4
22,22 %
  2.
HRNČIĆ
JAHIJA
9
4
22,22 %
  3.
LISICA
NEVENKA
8
3
16,67 %
  4.
ZAHIROVIĆ
EDINA
2
2
11,11 %
  5.
MEDIĆ
BORIS
7
2
11,11 %
  6.
SKROBO
RUSMIR
6
2
11,11 %
  7.
BRKIĆ
NIKO
16
2
11,11 %
  8.
BRAJKOVIĆ
ŽIVANA
4
2
11,11 %
  9.
ADŽEM
EMINA
32
2
11,11 %
  10.
MILUŠIĆ
ZORAN
26
1
5,56 %
  11.
JAKOVLJEVIĆ
NOVO
19
1
5,56 %
  12.
ŽDRALOVIĆ
ILIJAZ
13
1
5,56 %
  13.
HOTIĆ
NEZIR
1
1
5,56 %
  14.
MAKSUMIĆ
MIRSADA
25
1
5,56 %
  15.
MARKOVIĆ
MARIJA
11
1
5,56 %
  16.
MARKOVIĆ
TOMISLAVA
29
1
5,56 %
  17.
ŠAKIĆ
SELMA
17
1
5,56 %
  18.
BEHLO
SABAHUDIN
10
1
5,56 %
  19.
JAKEŠEVIĆ
DRAGO
5
1
5,56 %
  20.
KOLENDA
KRUNOSLAV
15
1
5,56 %
  21.
MEKIĆ
DENISA
20
1
5,56 %
  22.
ZAHIROVIĆ
RASIM
31
0
0 %
  23.
DERVIŠEVIĆ
ZIJAD
30
0
0 %
  24.
SPAHIĆ
MIRNES
12
0
0 %
  25.
IVKOVIĆ
ADMIR
18
0
0 %
  26.
ARSENIJEVIĆ
STANISLAV
24
0
0 %
  27.
BOJIĆ
ZDRAVKO
23
0
0 %
  28.
HUSEINBAŠIĆ
RIFAT
28
0
0 %
  29.
MISILO
DANIJELA
22
0
0 %
  30.
KARGIĆ
NERMINA
27
0
0 %
  31.
MURATSPAHIĆ
MIHRET
21
0
0 %
  32.
VUKOJA
PAVO
33
0
0 %
  33.
SMOLJAN
RANKA
14
0
0 %