STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A003
 Naziv biračkog mjesta   CIGLANE
 Lokacija   U BIVŠOJ ZGRADI CIVILNE ZAŠTITE
 Ukupan broj glasova za  stranku   52

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
14
26,92 %
  2.
JUSIĆ
MUHAMED
12
7
13,46 %
  3.
ŽULJKO
RASIM
3
5
9,62 %
  4.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
4
7,69 %
  5.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
3
5,77 %
  6.
TRAKO
MURIS
9
3
5,77 %
  7.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
3
5,77 %
  8.
OMERAGIĆ
RAMO
22
2
3,85 %
  9.
GANIĆ
EMIR
27
2
3,85 %
  10.
KARIĆ
MUNIR
1
2
3,85 %
  11.
KARALIĆ
ADNANA
5
2
3,85 %
  12.
ROBOVIĆ
AIDA
14
2
3,85 %
  13.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
2
3,85 %
  14.
ŠAHMAN
EMIR
16
1
1,92 %
  15.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
1
1,92 %
  16.
KIČIN
NEDŽAD
10
1
1,92 %
  17.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
1
1,92 %
  18.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
1
1,92 %
  19.
GORAN
HAMED
33
1
1,92 %
  20.
BUKVIĆ
KEMAL
18
1
1,92 %
  21.
BEJTIĆ
AIDA
8
1
1,92 %
  22.
MEKIĆ
AZEM
7
0
0 %
  23.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
0
0 %
  24.
IMOČANIN
SANELA
26
0
0 %
  25.
DURIĆ
DŽEMIL
6
0
0 %
  26.
SALKIĆ
ALEN
30
0
0 %
  27.
ŽILIĆ
AJŠA
11
0
0 %
  28.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
0
0 %
  29.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
0
0 %
  30.
GRIZIĆ
SUVAD
4
0
0 %
  31.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
0
0 %
  32.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
0
0 %
  33.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
0
0 %