STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A002
 Naziv biračkog mjesta   CENTAR 1
 Lokacija   ZGRADA GIMNAZIJE
 Ukupan broj glasova za  stranku   72

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
BUŠATLIĆ
ILHAN
19
22
30,56 %
  2.
JUSIĆ
MUHAMED
12
15
20,83 %
  3.
ŽULJKO
RASIM
3
5
6,94 %
  4.
KARIĆ
MUNIR
1
4
5,56 %
  5.
GANIĆ
EMIR
27
3
4,17 %
  6.
MURATSPAHIĆ
ŠEHERZADA
32
3
4,17 %
  7.
HADŽIOSMANOVIĆ
LAMIJA
2
2
2,78 %
  8.
BUŠATLIĆ
HAŠIM
21
2
2,78 %
  9.
KARALIĆ
ADNANA
5
2
2,78 %
  10.
OMERAGIĆ
RAMO
22
1
1,39 %
  11.
KURTEŠEVIĆ
ALEN
25
1
1,39 %
  12.
KIČIN
NEDŽAD
10
1
1,39 %
  13.
KURBEGOVIĆ
ENES
15
1
1,39 %
  14.
ČELIĆ
FAHRIJA
29
1
1,39 %
  15.
GRIZIĆ
SUVAD
4
1
1,39 %
  16.
BUKVIĆ
KEMAL
18
1
1,39 %
  17.
ROBOVIĆ
AIDA
14
1
1,39 %
  18.
BEJTIĆ
AIDA
8
1
1,39 %
  19.
KOVAČEVIĆ
MIRZET
28
1
1,39 %
  20.
MEKIĆ
AZEM
7
0
0 %
  21.
IMOČANIN
SANELA
26
0
0 %
  22.
ŠAHMAN
EMIR
16
0
0 %
  23.
DURIĆ
DŽEMIL
6
0
0 %
  24.
SALKIĆ
ALEN
30
0
0 %
  25.
ŽILIĆ
AJŠA
11
0
0 %
  26.
BAJRIĆ - KULAŠIN
EDITA
20
0
0 %
  27.
ĆOSIĆ
MUHAMED
24
0
0 %
  28.
TRAKO
MURIS
9
0
0 %
  29.
GORAN
HAMED
33
0
0 %
  30.
SALČINOVIĆ
SMAJO
31
0
0 %
  31.
BUŠATLIĆ
FATIMA
23
0
0 %
  32.
MEHIĆ
ELVEDIN
13
0
0 %
  33.
ŠEHAGANOVIĆ
AMRA
17
0
0 %