SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
  BUGOJNO  
 Biračko mjesto   109A001
 Naziv biračkog mjesta   VRBAS
 Lokacija   INPOKOMERC
 Ukupan broj glasova za  stranku   117

 

Prezime

Ime
Redni broj
Broj glasova
%  
 
  1.
GRANIĆ
TAHIR
3
52
44,44 %
  2.
BAJRIĆ
ŠEFIKA
32
35
29,91 %
  3.
OMERINOVIĆ
MEHRID
24
25
21,37 %
  4.
SELMAN
SALKO
1
15
12,82 %
  5.
MUJIĆ - HODŽIĆ
LEJLA
5
15
12,82 %
  6.
VERUNICA
SADIK
18
13
11,11 %
  7.
MILANOVIĆ
SEDŽAD
4
9
7,69 %
  8.
MUJIĆ
MIRSAD
7
5
4,27 %
  9.
POPARIĆ
REFIK
6
4
3,42 %
  10.
MUMINOVIĆ
SAMIR
27
4
3,42 %
  11.
DEMIROVIĆ
TAHIR
21
4
3,42 %
  12.
SKROBO
NIZADA
26
4
3,42 %
  13.
HOZAN
EDIN
10
4
3,42 %
  14.
CRNICA
HALIMA
8
4
3,42 %
  15.
MEKIĆ
ASIM
16
3
2,56 %
  16.
AJANOVIĆ
BESIM
31
3
2,56 %
  17.
MUJIČIĆ
FERIDA
23
3
2,56 %
  18.
IMAMOVIĆ
ERNIS
30
3
2,56 %
  19.
SALIHAGIĆ
ZIJADA
29
3
2,56 %
  20.
SKROBO
AMELA
11
3
2,56 %
  21.
PAŠALIĆ
MENSUR
28
3
2,56 %
  22.
GANIĆ
IZET
19
3
2,56 %
  23.
MRKONJA
SIFET
25
3
2,56 %
  24.
PURIVATRA
SAUDIN
9
3
2,56 %
  25.
BRKIĆ
ARIF
33
3
2,56 %
  26.
MASLIĆ
FATIMA
2
3
2,56 %
  27.
MEŠA
RAMIZ
15
2
1,71 %
  28.
HASIĆ
AIDA
14
2
1,71 %
  29.
ČABER
ZIJAD
22
2
1,71 %
  30.
HODŽIĆ
ŠEZAD
13
2
1,71 %
  31.
SUBAŠIĆ
SELVEDIN
12
2
1,71 %
  32.
EMUŠIĆ
FATIMA
20
2
1,71 %
  33.
BEGANOVIĆ
NATAŠA
17
2
1,71 %